KAPİTALİZM NASIL İŞLER? BATI DÜNYASI ÖCÜ MÜ? SOSYALİZM İŞE YARAMAZ MI? – 2 –

İlk yazıda kapitalizmin nasıl işlediğini kısaca anlatmıştık. İlkelerini anlatmıştık. Örneklendirmiştik. Arz-talep dengesini anlatmıştık.

Ülke içindeki gerçek ya da tüzel kişiler arasındaki bu ticari ilişkiler, ülke dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler ile yapıldığında adı ithalat veya ihracat oluyor. Okumaya devam et