KAPİTALİZM NASIL İŞLER? BATI DÜNYASI ÖCÜ MÜ? SOSYALİZM İŞE YARAMAZ MI? – 1 –

Kapitalizm üretim araçlarının kişilerin mülkiyetinde olduğu, ekonomik aktivitelerin çoğunun kar elde etme amacıyla yürütüldüğü, arz ve talep dengesinin serbestçe belirlendiği bir ekonomik sistemdir.

5 temel ilkesi vardır: özel mülkiyet, miras, kar amacı, piyasa rekabeti, ücretli işçilik..

Kapitalizm, ekonominin nicel olarak büyümesidir. Ekonominin temeli olan para, fiziksel olarak çoğaltılamayacağına göre, olmayan paralarla ekonomi büyütülür. Olmayan paralar, sanki varmış gibi ticarette kullanılır. Okumaya devam et